Privacy- en toestemmingsverklaring

Dit is de privacy- en toestemmingsverklaring van sportschool “Zelfverdediging school Nusantara", gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37119393, hierna te noemen: “onderneming".

Bewust of soms minder bewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust, gaarne per e-mail aan: info@zelfverdedigingschoolnusantara.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Notabene: De opgesomde persoonsgegevens zijn bij losse cursussen (van ca.10 lessen buiten clubverband) niet volledig toepasselijk.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst, inclusief de bijbehorende administratie. Alsmede het publiceren van wedstrijden en/of wedstrijdresultaten en daaraan gelieerde activiteiten. Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Alle leden
Financiele administratie Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, Voor gegevens uit de financiele administratie geldt op grond van belastingwetgeving een bewaartermijn van 7 jaar. Latenstein administratie- en belastingadvieskantoor.
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren. Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Toestemming Zolang als men aangemeld is. Sponsoren

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina's van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken mogelijk cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina's – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) . U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De onderneming verstrekt uw persoonsgegevens slechts aan derden als dit toegestaan is en bovendien noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst (met U gesloten). Daarnaast kunt U ook denken aan de situatie, dat de onderneming wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de onderneming te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de onderneming deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de onderneming hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De onderneming treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacy- en toestemmingsverklaring is alleen van toepassing op de websites van de onderneming. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De onderneming raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De onderneming past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie hiervan worden opgenomen. De onderneming raadt u dan ook aan de Privacy- en toestemmingsverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de onderneming er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de onderneming wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: De heer S.L. Polak
E-mail: info@zelfverdedigingschoolnusantara.nl
Telefoonnummer: 06-53948823

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.